Desarrollo e Innovación en Ponteareas

Este es un espacio creado para debatir, abiertamente, cuestiones referentes al desarollo regional y a las innovaciones tanto a nivel local como general, que se estén dando en nuestra realidad. El objetivo principal del blog es crear una comunidad virtual de debate que, mediante el intercambio de opiniones, ayude a impulsar nuevas ideas sobre los problemas a resolver en el marco local Ponteareano y de sus perspectivas de futuro.

Datos personales

Mi foto
Estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela. Estudio un posgrado de integración económica y desarrollo regional

martes, 1 de junio de 2010

AS COMUNIDADES DE MONTES EN PONTEAREAS

A incidencia socioeconómica e cultural dos Montes Veciñais en Man Común (MVMC) no noso concello é, en liñas xerais, bastante escasa vendo o potencial rendemento que se lle podería sacar a este tipo de asociacións xa non só dentro do marco de políticas forestais e de desenvolvemento rural (prevención de incendios, protección medioambiental, aporte a agrícola), senón tamén a nivel do desenvolvemento local, no sentido de lles transferir certas competencias que ordinariamente levaría a cabo o concello: investimentos en obras (infraestruturas para recursos hídricos, viarias, iluminación, culturais, etc.) e equipamentos comunitarios (saneamento, edificacións deportivas para os veciños, etc.). Por outra banda, un maior apoio a este tipo de asociacións fomentaría a creación de empregos relacionados co ámbito rural (agrícola-gandeiro-forestal) dando impulso o desenvolvemento dos territorios veciñais.
Ponteareas conta con 25 comunidades de montes, tantas como parroquias, agás o caso da parroquia de Guláns que conta con dúas. A superficie de MVMC en Ponteareas representa o 33,5% do territorio do concello (12.395 has.) –moi por enriba do 25% que representa no ámbito galego- e o 57% da superficie de monte existente na localidade (7.475,25 has.) –tamén moi por enriba do 33% que representa en Galiza.
Estes datos dannos unha idea clara da importancia dos MVMC dado a cantidade de territorio que ocupan. Por iso sería innovador que cada comunidade desempeñase unha labor máis relevante en canto a planificación do seu propio territorio coa cal puidera encargarse de xestións que, tradicionalmente, ven desempeñando o concello de maneira concertada coas comunidades. Desafortunadamente os aproveitamentos e rendementos do monte no noso concello son maioritariamente de carácter forestal, destacando unha minoría de comunidades que complementan ese aproveitamento con arrendamentos para tres fins: canteiras, industrias e antenas de telefonía móbil. Non existe polo tanto uso gandeiro ou agrario en ningunha das 25 comunidades de montes.
Dada a importancia do desenvolvemento das zonas rurais, e dada a importancia do monte tanto a nivel autonómico, coma neste caso en Ponteareas, deberíanse aplicar estratexias comunais (como as mancomunidades) que favorezan a participación dos diferentes axentes involucrados, promovendo a cohesión das distintas asociacións en prol de conseguir un maior peso político. Deberíase ter en conta, polo tanto, a gran relevancia que vai collendo o desenvolvemento rural en toda Europa e o apoio e as subvencións que poderiamos adquirir se non fora polo problema endémico de Galicia dos “múltiples pequenos propietarios”, reticentes na súa maioría a fusionarse ou a colectivizar algún recurso, ademais do “bloqueo” das administracións competentes, as cales dan maior preocupación as actividades industrias que a promover un enfoque multifuncional do uso do espazo rural (protección medioambiental, usos recreativos do monte, promoción do patrimonio cultural, etc.).
Polo tanto, creo que sería unha boa alternativa que dalgunha maneira se apoderase ós MVMC en beneficio do desenvolvemento local seguindo o camiño das estratexias multifuncionais integradas que promovan a sostibilidade, traballando de maneira conxunta para o desenvolvemento eficiente das zonas rurais, dado que en Ponteareas son unha materia pendente.

lunes, 3 de mayo de 2010

Ponteareas 2030

Cando observo a realidade do meu concello non me queda claro o que se quere facer no noso pobo dende o punto de vista urbanístico, paixasístico ou idiosincrásico. Entrando no mesmo vexo ó lado do letreiro que indica a chegada a Ponteareas un bonito cartel promovendo as nosas famosas festas do Corpus Christi e dando a benvida ós que arriban en tres idiomas: benvidos, bienvenidos ,¡ welcome!? Quedo abraiado por tal cartel que nunca antes eu vira, dando a benvida en inglés, o que significa dalgunha maneira que o pobo está progresando no ámbito turístico, aínda que logo no Castelo de Vilasobroso veas que a afluencia de xente é escasa ou mais ben nula, como puiden comprobar este sábado pasado, día do traballador. É incrible como un lugar tan bonito, patrimonial e cunhas vistas e cuns paseos tan fermosos non se vexa promovido da maneira correspondente para que a xente foránea ou local o disfrute. Non querendo determe nun punto en concreto, fago unha caracterización do conxunto do concello, observo a disposición dos edificios (que cada vez son máis), a invasión de vivendas unifamiliares das periferias, o deterioro do río Tea, a falla de instalacións deportivas, parques e paseos a través do verde que rodea o caótico casco urbán onde o ruído dos coches é enxordecedor e persisten o mal funcionamento do transporte público, os problemas de saneamento da auga derivados da construcción descontrolada en solares, etc; en resume, hai unha falta de armonía entre os diferentes elementos coma consecuencia directa de non ter en conta as externalidades que provoca a ausencia dunha planificación rigurosa á ora de ordear o territorio.

¿Que nos espera no futuro? Esta é, quizais, a pregunta que máis nos repetimos nestes tempos tan incertos, a par que modernos, e que nos teñen cada vez máis en vilo á espera dun cambio, radical ou progresivo, da maneira de facer as cousas. A señora providencia as veces é caprichosa e isto é algo que non se pode trocar, pero nas nosas mans temos a posibilidade de mellorar as cousas pensando no longo prazo e atendendo ós novos desafíos da nosa actualidade: a protección do medio rural, as novas tecnoloxías, os servicios públicos locais, a mellora do medio ambiente, etc.

Convértome por un momento nun “visionario” e fago unha viaxe cara o ano 2030. Alí estou eu, no medio da praza maior rodeado de grandes torres cadradas duns 80 metros cada unha, non cambia nada, seguimos na mesma, pero cun envoltorio diferente. Pode que o vexa de maneira pesimista, pero tras o “boom” urbanístico e o “boom” que algún sufriu na súas propias carnes polas consecuencias da burbulla inmobiliaria, seguimos sen aprender. Nas 24 parroquias dos arredores ponteareáns, se xa antes vivía pouca xente, neste momento apenas hai pequenos focos de poboación moito máis dispersos que anos atrás. A xente xa non vive en casas enxebres características do noso país, con pequenas hortas de autoconsumo, agora o fai en chalés adosados en solares cunhas parcelas de non máis de 200 metros cadrados cada unha, pensando que a vivenda unifamiliar pegada a outra vivenda unifamiliar é sinónimo de calidade de vida. Mentres tanto, no casco urbán, vese cómo as vivendas constrúense encima dos edificios xa construídos dando lugar a unha idea imaxinada por algún paisano erudito.

Seguro que moitos que se meten a promotor quixeron emular a Fritz Lang na súa película “metrópolis”. Con ela este director converteuse nun auténtico visionario ó predecir, no ano 1927, a cidade modelo do século XXI, facendo unha metáfora da división de clases de Karl Marx, onde os obreiros traballaban baixo terra para manter o nivel de vida dos grandes propietarios que viven na superficie. Polo de agora estou tranquilo, non creo que ningún gran propietario de Ponteareas vira a película.

lunes, 15 de marzo de 2010

La sociedad de la información según Manuel Castells

En su libro "La sociedad red" Manuel Castells nos ofrece una visión histórica de la revolución tecnológica desde sus inicios en el último tercio del siglo XVIII hasta nuestra actualidad donde se refleja el auge de lo que Castells ha denominado "el nuevo paradigma tecnológico". La retrospectiva de este autor describe la evolución de las nuevas tecnologías desde un punto de vista sociológico, centrándose en los nuevos avances y cómo estos son aplicados de manera inmediata en el desarrollo, alcanzando este su mayor sentido universal en el contexto de la sociedad del conocimiento, donde se enlaza al mundo mediante la tecnología de la información. Este nuevo paradigma tecnológico se fundamenta en cinco ideas para el análisis:

- Las tecnologías sirven para actuar sobre la información, y no sólo la información actúa sobre las tecnologías como ocurría en las dos revoluciones tecnológicas previas.

- La capacidad de penetración de los efectos de las NNTT. Nuestra vida está moldeada por el medio tecnológico, aunque no determinado por él.

- La lógica de interconexión: el poder creativo de la interconexión.

- La flexibilidad: todos los procesos son reversibles y se pueden alterar.

- La convergencia creciente de tecnologías específicas en un sistema altamente integrado. De esta manera se da una actuación simultánea entre diferentes ramas tecnológicas que se ven integradas en sistemas de información: optoelectrónica, microelectrónica, telecomunicaciones, etc.

Históricamente la tecnología se convirtió en la expresión de las condiciones sociales de los individuos a partir de la primera revolución industrial, a finales del siglo XVIII y, cada vez más, determinan nuestras relaciones interpersonales y nuestras pautas de vida laboral y doméstica. Refiriéndose a esto el autor destaca que "la relación histórica parece indicar que, en términos generales, cuanto más estrecha sea la relación entre los emplazamientos de la innovación, la producción y el uso de las NNTT, más rápida será la transformación de las sociedades y mayor la retroalimentación positiva entre condiciones sociales y las condiciones necesarias para la innovación". La velocidad de la difusión y el avance tecnológico ha sido selectiva, aumentando la "brecha" existente entre el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo. Se han creado así nuevas desigualdades sociales que ya no se basan tanto en la posesión de bienes sino en la posesión de conocimientos para crear y transformar la riqueza.

Castells destaca esta rápida velocidad de difusión de tecnología sobre todo durante el periodo comprendido entre mediados de la década de los 70 y mediados de los 90. Este periodo de gran aceleramiento tecnológico tuvo su punto de inflexión con la crisis del petróleo del periodo 73-74; a partir de este suceso surgió una nueva manera de enfocar el capitalismo entorno al mundo financiero, lo que incentivaría la propagación de nuevos mercados de carácter especulativo en los cuales la información sobre movimientos de capital debía estar óptimamente configurada, lo que supuso un impulso muy importante en la difusión de las NNTT.

lunes, 8 de marzo de 2010

PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal)

El plan general de ordenación municipal (PXOM) presentado el año pasado muestra muchos puntos débiles a estudiar. Desde esta primera entrada propongo un tema de introducción a partir del análisis de las cuestiones más interesantes para el desarrollo local y rural del municipio que se plantean en el primer informe. Una pregunta que me hago es: sería posible volver a estructurar todo lo des-estructurado partiendo de la base de una mayoría de viviendas que están atomizando las tierras cultivables de los alrededores del pueblo?. La llamada economía de autoconsumo está muy presente en un municipio rodeado por 24 parroquias donde, además, existen asentamientos de nuevas viviendas de personas que "escapan" de la ajetreada urbe y construyen su nueva casa en los alrededores teniendo su puesto de trabajo en el centro, lo que acarrea una nueva ordenación del territorio con estos nuevos asentamientos. Sin más, os dejo el link del periódico A peneira, abajo de todo, al final del artículo, está la dirección web donde podéis bajaros el informe. Seguiremos con nuevas entregas. Un saludo.

Diagnóstico general de Ponteareas, "la villa del Corpus"

Ponteareas nace de la confluencia de caminos. En la época feudal perteneció al Reino de Tuy y sus 24 parroquias (Angoares, Arcos, Areas, Arnoso, Bugarín, Celeiros, Cristiñade, Cumiar, Fontenla, Fozara, Guillade, Guláns, Moreira, Nogueira, Santiago de Oliveira, San Mateo de Oliveira, San Lorenzo de Oliveira, Padróns, Paredes, Pías, Prado, Ribadetea y Xinzo) se encontraban repartidas entre los señoríos de Salvaterra, Oliveira y Sobroso. Ya en el siglo XIX, con la reforma constitucional de 1812 Ponteareas se independizó junto con Areas, Mondariz y Setados (As Neves).

Ponteareas es un pueblo situado en el sur-oeste de Galicia a unos 30 kilómetros de la costa. Limita, al norte, con Mos, Mondariz-Balneario y Mondariz; al sur, con Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas y As Neves; al este, con Covelo; y al oeste, con Mos, Porriño y Salceda de Caselas. También está próximo a Portugal por el lado de Salvaterra de Miño (12 kilómetros). Es uno de los enclaves de población más numerosos de la zona (22.411 habitantes) teniendo en cuenta la proximidad con respecto a Vigo (unos 25 kilómetros), la ciudad más importante de Galicia desde el punto de vista económico, lo cual la convierte en una "ciudad dormitorio" para miles de familias cuyo sustentador(es) principal trabaja en Vigo. Es el centro comercial y de servicios de mayor magnitud dentro de su comarca (Condado Paradanta). El motor principal de la economía local se sitúa en el sector de la construcción inmobiliaria, en crisis durante los dos últimos años.

Desde el punto de vista turístico Ponteareas se encuentra inmerso en el programa de turismo de las "Rías Baixas"; como punto de interés conserva los dos elementos a los que debe su nombre; un viejo puente, en ruinas pero digno de ver y el antiguo núcleo de Areas, donde se pueden encontrar las casas más antiguas y las calles con mayor encanto.

También se destaca el antiguo palacio condal o Monasterio de los Canedos, y los restos de la fortaleza del monte de la Picaraña, de gran importancia en tiempos de las guerras feudales. El evento más característico y relevante a nivel turístico es la celebración del "Corpus Christi" todos los años, durante el cual se trabaja en la elaboración de alfombras hechas con flores para el posterior paso de la procesión. La cultura tradicional, sobre todo la religiosa, todavía es muy patente en este pueblo.